بازی‌های ساده در خانه، ماز

بازی‌های ساده در خانه، ماز

افزارهایی که نیاز دارید:

  • بشقاب یک‌بار مصرف
  • چسب
  • نی

مانند تصویر، با نی روی یک بشقاب یک‌بار مصرف مسیرهایی را به شکل یک ماز طراحی کنید. از کودک بخواهید گلوله را از میان مسیرها عبور دهد و به خط پایان برساند. این بازی افزون بر سرگرمی، به تقویت هوش و مهارت تمرکز و حل مسئله در کودک می‌شود.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام