بازی‌های ساده در خانه، توپ مسیریاب

بازی‌های ساده در خانه، توپ مسیریاب

وسايلی که نیاز است:

  • مقوا يا كارتن؛
  • پارچه؛
  • توپ كوچک؛
  • لوله مقوایی دستمال کاغذی رولی.

بازی‌های ساده در خانه، توپ مسیریاب

این بازی را به کمک یک جعبه مقوایی يا مقداری پارچه می‌توانید انجام دهید. در آغاز بر روی مقوا یا پارچه، دایره‌هایی ايجاد كنيد و يا بر روی مقوا و به کمک لوله مقوایی دستمال كاغذى رول، مسيرهايى را مانند تصویر، طراحى ‌كنيد. پس از درست كردن حفره‌ها و يا مسيرها، از كودك بخواهيد توپ را با حركت دادن جعبه به درون سوراخ هدايت كند و يا آن را از میان مسيرها عبور دهد تا به نقطه پايان برسد.

بازی‌های ساده در خانه، توپ مسیریاب

اين بازى افزون بر تفریح و سرگرمی، تمرينى برای افزایش توان تمرکز و سرعت عمل کودکان است. همچنین انجام دادن گروهی اين بازى و در جمع خانواده با بهره‌گیری از پارچه، باعث افزایش مهارت کارگروهی در كودكان می‌شودبازی‌های ساده در خانه، توپ مسیریاب

راهنما

عضویت در کانال تلگرام