بررسی تاثیر موسیقی درمانگری فعال بر کاهش اختلالات رفتاری و عاطفی کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست

پژوهش‌های گوناگون تأثیر روش‌های موسیقی درمانگری فعال، به عنوان ابزاری مؤثر برای تقویت رفتارهای سازگار و کاهش هیجان‌های منفی کودکان نشان می‌دهد. فعالیت‌های حسی و حرکتی موسیقایی در سطوح مختلف رفتاری و انگیزشی با ایجاد فضایی ایمن، محرک و خوشایند، امکان برقراری ارتباط درمانی، گسترش تجربیات فردی و گروهی و همچنین افزایش عملکرد انطباقی کودکان را فراهم می‌سازد. شنیدن، خواندن، نواختن و دست ورزی‌های مختلف ریتمیک و ملودیک فرصت‌های روانی مختلفی برای شرکت فعال و موفقیت آمیز و پذیرش خود کودکان در گروه ایجاد می‌کند (پترز، ۱۳۸۲).

با توجه به این نکته که ارتباط موسیقایی از انواع ارتباط غیر کلامی است (گاستن، ۱۹۶۸)، موسیقی می‌تواند وسیله ای مؤثر و فرافکن برای ارتباط با کودکانی باشد که در بیان مشکلات خود ناتوان‌اند. روش‌های موسیقایی در شکل همخوانی و همنوازی در کودکان ایجاد ارزش شخصی نموده (میچل، ۱۹۷۱)، و به کودکانی که از نظر عاطفی آسیب دیده‌اند کمک می‌کند تا آسان تر به خودشناسی فردی و گروهی دست یابند، قابلیت‌های ارتباطی آن‌ها گسترش یابد و خود را بهتر بروز دهند (واسر من، ۱۹۷۲).

کودکان بی سرپرست و بدسرپرست که از عاطفه مادرانه و عشق و روابط صمیمی والدین محروم بوده‌اند غالباً از اختلالات عاطفی، ناایمنی، احساس وابستگی یا طرد، گروه گریزی با گروه گرایی حاد رنج می‌برند. و به طور جدی نیازمند ارتباط صمیمانه و عاطفی هستند، و به روش‌های فرافکن و ابزارهای توانبخشی که بروز مشکلات آن‌ها را تسهیل سازد علاقه نشان می‌دهند. از این رو روش‌های موسیقی درمانی برای ایجاد ارتباط و تشخیص و درمان ناراحتی‌های روانی و عاطفی کودکان، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. روش‌ها و شیوه‌های موسیقی درمانگری متعددی بر اساس سبک‌ها و گرایش‌های موسیقایی و همچنین مکاتب روانشناسی شکل گرفته است و فعالیت‌های موسیقی درمانی برای کودکان در دو روش غیر فعال شامل شنیدن موسیقی و روش فعال شامل نواختن، خواندن، حرکت‌های موزون و بحث و گفتگو پیرامون موسیقی ارائه می‌گردد. به بیان دیگر در موسیقی درمانی غیر فعال عمده تأثیر در برانگیختن و تأثیرگذاری بر واکنش‌های عاطفی و ذهنی است و در روش فعال، واکنش‌های مختلف عاطفی - ذهنی حسی و حرکتی، تحریک و هماهنگ می‌شود.

در برنامه‌های موسیقی درمانگری فعالیت‌های غیرکلامی سازی و فی البداهه و تمرین‌های ریتمیکی وجود دارد که موفقیت زیاد و خواسته‌های کمی به همراه دارد، که عامل مؤثری در ایجاد ارتباط و درمان کودکان است (نلسون، ۲۰۰۰)...

فایل کامل مقاله را از بخش پیوست دریافت کنید.

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on ش., 11/24/2018 - 14:54