زبان کودک از زایش تا ۱ سالگی

درباره جایی که می‌خواهید بروید سخن بگویید، چه کاری انجام خواهید داد زمانی که وارد شدید، و چه کسی یا چه چیزی را شما می‌خواهید ببینید (مانند، «ماهک به خانه مادر بزرگ می‌رود»، «مادر بزرگ یک جوجه دارد»، «ماهک او را نوازش خواهد کرد»)

زبان کودک از تولد تا ۳ ماهگی

شنوایی و ادراک

 • با صدای بلند از جا می‌پرد.
 • هنگامی که با او سخن می گویید می‌خندد یا خاموش می‌ماند.
 • هنگام گریه اگر صدای شما را بشناسد شاید آرام شود.
 • در پاسخ به صدا، کاهش یا افزایش مکیدن شیر رخ می‌دهد.

سخن گفتن

 • صداهای دلنشین در می‌آورد (غان و غون کردن).
 • برای نیازهای گوناگون گریه‌های ناهمگون می‌کند.
 • هنگامی شما را می‌بیند می‌خندد.

زبان کودک از ۶-۴ ماهگی

شنوایی و ادراک

 • چشم‌هایش را در جهت صدا می‌گرداند.
 • به دگرسانی آهنگ صدا پاسخ می‌دهد.
 • به اسباب بازی‌های صدا دار توجه می‌کند.

سخن گفتن

 •  صداهای نامفهوم با واک‌های هموا (صامت) گوناگون مانند پَ، بَ، مَ در می‌آورد.
 • می‌خندد یا لب خند می زند.
 • با صدا هیجان و ناراحتی خود را بیان می‌کند.
 • هنگام تنهایی یا در حال بازی با شما صدای غِر غِر کردن در می‌آورد.

زبان کودک از ۷ ماهگی تا ۱ سالگی

شنوایی و ادراک

 • از بازی‌های شکلک در آوردن و ترانه خوانی لذت می‌برد
 • با چرخش و نگاه کردن دنبال صدا می‌گردد
 • هنگامی که با او سخن می گویید گوش می‌کند
 • واژه‌های روزمره مانند فنجان، کفش، کتاب، یا آب میوه را می‌شناسد
 • به درخواست‌ها آغاز به پاسخ دادن می‌کند (مانند: بیا اینجا، بیش‌تر می‌خواهی؟)

سخن گفتن

 • صداهای نامفهوم با اصوات کوتاه و بلند مثل «تاتا، آپ آپ، بی بی بی» در می‌آورد.
 • برای جلب توجه آواهای بیانی و غیر گریه‌ای به کار می‌برد.
 • برای ارتباط گیری از حرکت‌هایی استفاده می‌کند (با تکان دادن و بالا نگاه داشتن دست برای بلند کردنش)
 • آواهای گوناگونی را به پیروی ازشما درمی آورد.
 •  یک تا دو واژه می‌داند (آی، دا، بَ بَ، ما ما) اگرچه این آواها شاید روشن نباشند.

چه کاری برای کمک به رشد زبان کودک می‌توان کرد؟

 • توانایی کودک خود را از جهت شنوایی بررسی کنید، و به آسیب‌ها و کم توانی های گوش و عفونت‌ها توجه کنید، به ویژه زمانی که آن‌ها سرگرم انجام کاری هستند.
 • کوشش به ارتباط گیری کودکتان را با توجه کردن، سخن گفتن و پیروی از آواهای او نیرومندتر سازید.
 • حالت چهره و خنده‌هایش را تکرار کنید.
 • به کودک خود شکلک در آوردن، دست زدن، بوس فوت کردنی، ترانه‌های شاد، و تکان دادن دست (بای بای) آموزش دهید.
 • زمانی که کاری انجام می‌دهید سخن بگویید، مانند لباس پوشیدن، حمام گرفتن، غذا خوردن (مانند، «مامان در حال شستن سر ماهک است»، «ماهک در حال خوردن هویج است»، «اوه، این هویج‌ها خوب هستند»).
 • در باره جایی که می‌خواهید بروید سخن بگویید، چه کاری انجام خواهید داد زمانی که وارد شدید، و چه کسی یا چه چیزی را شما می‌خواهید ببینید (مانند، «ماهک به خانه مادر بزرگ می‌رود»، «مادر بزرگ یک جوجه دارد»، «ماهک او را نوازش خواهد کرد»).
 • در باره رنگ‌ها سخن بگویید («مانند، کلاه ماهک قرمز است»).
 • شمردن را تمرین کنید. انگشت‌های دست و پا را بشمارید.
 • زمانی که از پله‌ها بالا یا پایین می‌روید آن‌ها را بشمارید.
 • آواهای جانوران را آموزش دهید (مانند، «گاو می‌گوید ماع ماع »).

مقاله‌های مرتبط با این موضوع

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on چ., 05/31/2017 - 14:08