ج‍س‍ت‍ج‍و در ر‌ا‌ه‍‍ه‍‍ا و روش‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ت‍رب‍ی‍ت

ج‍س‍ت‍ج‍و در ر‌ا‌ه‍‍ه‍‍ا و روش‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ت‍رب‍ی‍ت
درباره کتاب
پدیدآورندگان: 
ناشر: 
این کتاب شرح تجربه های اداری، آموزشی و پرورشی توران میرهادی در کودکستان، دبستان و راهنمایی فرهاد از سال ۱۳۳۱ می باشد.
راهنما
وزن: 
۰

عضویت در کانال تلگرام