معرفی اپلیکیشن‌های فونیکز برای کودکان

این بخش شامل برنامه‌هایی است که کودکان را در تمرین مهارت‌های پایه‌ی فونیکز یاری می‌دهد. این مهارت‌ها شامل مواردی نظیر شناسایی واک‌های الف‌با، یادگیری حروف بزرگ و کوچک و ساخت واژه است.

عضویت در کانال تلگرام