معرفی اپلیکیشن‌های زبان و ارتباطات برای کودکان

اپلیکیشن‌هایی که ابزارهایی برای ارتباط با دیگران از طریق تصویرهای ساده، داستان‌های مبتنی بر تصویر، و تبدیل متن به گفتار در اختیار کودک می‌گذارد. (اپلیکیشن‌ها به ویژه برای کودکانی که اوتیسم دارند و آسپرگر هستند انتخاب شده‌اند.)

عضویت در کانال تلگرام