کتاب‌های مرجع خلاقیت و آفرینش‌گری

کتاب ‌‌پرسیدن...‌ در حقیقت کتابِ پرسش‌هاست؛ پرسش‌هایی که کم‌کم اصل و اساس دانسته‌های‌مان را زیر سوال می‌برند و جای آن‌را با ندانستن‌هایی عمیق عوض می‌کنند. مثلا یکی از پرسش‌های آن‌ها درباره‌ی ‌زمان‌…
یکشنبه, ۶ مرداد
وقتی که صحبت می کنید و می توانید از حروف، کلمه بسازید و قواعد پایه ای ساختن جمله را می شناسید، وقتی چیزهایی را که کسی پای تلفن می گوید می فهمید و می توانید نامه ای تشکرآمیز بنویسید، پس شرایط کافی…
یکشنبه, ۶ مرداد
یکشنبه, ۶ مرداد
دوبونو در نگارش این کتاب سه هدف زیر را دنبال می‌کند: درک چیستی خلاقیت و منطق آن به کار‌گیری خواست و اراده، در انجام دادن امور و کارهای خلاق بهره‌گیری از تکنیک‌ها و روش‌های خاص تفکر خلاق این کتاب در…
یکشنبه, ۶ مرداد
خلاقیت، توانایی افکندن نوری تازه بر یک موقعیت، یک چالش یا یک مسئله است تا بدین وسیله امکان های جدیدی ایجاد شود که پیبش از این آشکار نبوده اند.افراد خلاق منتقدند: آنها در مقابل «معین» و «معلوم» متوقف…
یکشنبه, ۶ مرداد
به باور مترجم این کتاب، پرسش درباره‌ی ماهیت و فرایند خلاقیت، پرسشی بنیادین است و جست‌و‌جوی خلاقانه برای یافتن پاسخ آن نیز به همان اندازه اهمیت دارد. دیوید بوهم،‌ نویسنده‌ی کتاب، از اندیشمندان بزرگ…
یکشنبه, ۱۲ خرداد