رباب محب

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با رباب محب را مشاهده کنید.

اختلال زبانی یا چیستان زبان

اختلال زبانی یا چیستان زبان

به نظر لوندبرگ (۲۰۰۳) رشد و تکامل زبان گفتاری همانند زبان نوشتاری به روابط اجتماعی و انسانی سازنده و پویا وابسته است. سونسون (۱۹۸۹) سال‌ها پیش از لوندبرگ ضمن تأکید بر اهمییت محیط آموزشی می‌گوید: برداشت‌های کودک از زبان گفتاری درگرو نوع زبانی است که در پیرامون او به کار گرفته می‌شود.

تشخیص آواها شرط اول آموختن زبان است، بخش دوم

تشخیص آواها شرط اول آموختن زبان است، بخش دوم

آموزش و پرورش کشورهای غربی در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۵۰ – ۱۹۶۰ تحولی اساسی کرد. این سال‌ها به سال‌های «نگاه تازه به درک و فهم» مشهور شده است. دو محقق به نام‌های گودمن و آدمز نظرات ارزشمندی در این باره ارائه داده‌اند. 

تشخیص آواها شرط اول آموختن زبان است، بخش نخست

تشخیص آواها شرط اول آموختن زبان است

تشخیص آواها شرط اول آموختن زبان یعنی خواندن و نوشتن است

هدف من ازنوشتن این سلسله مقالات، آشنا کردن خواننده با تحولات روزافزون آموزشی کشورهای غربی و تحقیقات ارائه‌شده در زمینه‌ی مشکلات آموزشی است.

عضویت در کانال تلگرام