کودک و جغرافی: یادگیری جغرافی را از کجا آغاز کنیم؟

کودک و جغرافی: یادگیری جغرافی را از کجا آغاز کنیم؟
درباره کتاب

آیا می توان کودکان ٢ تا ٦ ساله را با دانش جغرافی آشنا کرد؟ چگونه؟ کتاب" کودک و جغرافی" مادران و پدران و مربیان را با راهکارهایی علمی، ساده و جذاب برای آموزش جغرافی به کودکان این گروه سنی آشنا می کند و روشن می سازد که این رشته از دانش، تنها "در حیطه ی آشنایی با نام کوه ها، دریاها یا پایتخت ها معنا نمی یابد، بلکه ... دانش آشنایی با محیط زندگی و انطباق بهتر با محیط و شیوه های تغییر آن برای یک زند گی بهتر است". با انجام فعالیت های این کتاب، می توان دانش جغرافی را در زندگی روزمره، هنگام بازی، غذا خوردن، گردش،  تماشای تلویزیون و گفت و گو با تلفن و...  به کودکان آموزش داد و آن ها را به یادگیری جغرافی تشویق کرد تا بتوانند موقعیت های مختلف را بشناسند و از آن ها تصویر ذهنی بسازند.

new nike air max 2019

راهنما

عضویت در کانال تلگرام