کلیدهای پرورش خلاقیت هنری در کودکان و نوجوانان

کلیدهای پرورش خلاقیت هنری در کودکان و نوجوانان
درباره کتاب

خط کشیدن، آغاز مرحله نوشتن و خواندن است. افزون بر این هنر به شکل گیری شخصیت،و بالا بردن اعتماد به نفس، استقلال و قدرت تصمیم گیری کودک یاری می کند. با درک این موضوع و تغییر نگرش ما درباره ی مفهوم هنر و هنر کودک، اهمیت نخستین تجربه های هنری کودک صد چندان می شود و ما را به یافتن راهکاری برای برخورد با او و ایجاد فضایی سالم برای تربیت کودکی خلاق یاری می کند. ایجاد فضای مناسب برای فعالیت ذوقی کودکان، دخالت نکردن در فعالیت های هنری او، رو به رو کردن  کودکان با آثار هنری همچون بردن آن ها به نمایشگاه های نقاشی یا موزه ها از جمله وظایفی ست که ما در برابر کودکان برای رشد و پرورش خلاقیت هنری و ذهنی شان داریم.
در این کتاب درباره ی بایدها و نبایدها آموزش هنر به کودکان صحبت می شود، فعالیت های هنری آسیب رسان معرفی و فعالیت های جایگزین پیشنهاد می شود و به مربی و والدین کمک می کند که درک واقع بینانه ای از فعالیت هنری و هنر کودک به دست بیاورند.
این کتاب شامل ۱۴ بخش است. بخش اول به چگونگی تقویت خلاقیت در کودک و در بخش های دیگر به تعریف درست یک مفهوم و فعالیت هنری (مانند طراحی، نقاشی و ...) و ارتباط آن با رشد کودک می پردازد.

  

cheap nike air max 90

راهنما

عضویت در کانال تلگرام