نظم پریشان

نظم پریشان
درباره کتاب
پدیدآورندگان: 
ناشر: 

کتاب‌ نظم‌ پریشان‌، مجموعه‌ایست‌ جمع‌ناپذیر با نظمی پریشان‌ و منطقی آشفته‌ ـ به‌ عمد ـ برای مخاطبان‌ نواندیش‌ و عادت‌ناپذیر؛ مخاطبانی که‌ از تن‌ دادن‌ به‌ یکنواختی، یک‌ سونگری و یکسان‌ اندیشی خودداری کرده‌، نگاهی توحید یافته‌ به‌ کثرت‌ تضادها و تناقض‌های زندگی دارند و تعلیم‌ و تربیت‌ خلاق‌ و فعال‌ را در پرتو تعارض‌ها و تناقض‌ها، متعالی میجویند. مُراد نگارنده‌ از جمع‌ آوری این‌ آراء ناهمساز، پیافکنی طرح‌ تازه‌ای برای "فهمی در انگیخته‌" و "نگاهی فرهیخته‌" به‌ مفاهیم‌، اشیاء، واژه‌ها، قاعده‌ها و هنجارهای فنون‌ تربیت‌ و مهارت‌های زندگی میباشد. شاید بتوان‌ گفت‌ این‌ همه‌، بهانه‌ و زمینه‌ای برای "اندیشه‌سازی" بجای "اندیشه‌ آموزی"، "دانش‌ پژوهشی" بجای "دانش‌ اندوزی" و "نوآفرینی" بجای "نوآموزی" است‌ تا ریشه‌ها و رگه‌های "تفکر واگرا" که‌ منشأ اصلی خلاقیت‌ و نوآوری است‌ در ذهن‌ مخاطب‌ جان‌ تازه‌ای یابد و یکنواختی، یکسانی و یک‌ سو نگری جای خود را به‌ تنوع‌، تکثر و چند سونگری بدهد. 

air max 90 essential sale

راهنما

عضویت در کانال تلگرام