امیل

امیل
درباره کتاب

ژان ژاک روسو در کتاب «امیل» درباره ى آموزش و کلاس درس مى گوید.
ژاک ژان روسو از نخستین فیلسوفانى بود که آموزش همراه با رنج و زجر را محکوم کرد. پس از او بسیارى از آموزشگران بزرگ کوشیدند آموزش خلاق کودک محور را جایگزین آموزش بزرگسال محور کنند. بزرگانى همچون پستالوزى، فروبل، هربارت، مونته سورى، رودلف اشتاینر، جان دیویى و بسیارى نام هاى دیگر که کوشش کردند آموزش کودکان را همراه و همسو با نیازها و علاقه هاى کودکان بسازند.

new nike air max 2019

راهنما

عضویت در کانال تلگرام