آموزش از راه بازی

آموزش از راه بازی
درباره کتاب

این کتاب برای پدران و مادران و مربیان کودکان زیر ۶ سال تهیه و تنظیم شده است. مسلم است که در ابتدای امر، پدران و مادران هستند که مسئول آموزش و پرورش کودک خود می باشند. آموزش کودک با انتخاب فعالیت مناسب و در وقت مناسب امکان پذیر است. با استفاده از مطالب این کتاب که شامل بازی ها، آزمایش های ساده، ساخت ها و ...است، می توانید هم کودک خود را سرگرم کنید و هم به رشد ذهنی و بدنی آن ها بیفزایید. تمام بازی های این کتاب با روشی ساده تدوین شده و شما می توانید به راحتی آن ها را انجام دهید.  

cheap nike free run 5.‎0

راهنما

عضویت در کانال تلگرام