معرفی کتاب تا ده بشماریم، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۴)

معرفی کتاب تا ده بشماریم، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۴)
معرفی کتاب تا ده بشماریم، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۴)
معرفی کتاب تا ده بشماریم، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۴)
درباره کتاب

پخش چیستا: ۸۸۷۱۸۷۵۷
پخش کتاب هدهد: ۸۸۵۵۳۵۲۸

«تا ده بشماریم» کتابی است درباره‌ی شمارش. این کتاب تصویری از مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی برای تنوع در یادگیری، تصویرهای گوناگونی را از جانوران و گیاهان، برای شمارش ۱ تا ۱۰ انتخاب کرده است. کودکان در کنار آشنایی با مفهوم شمارش، با شکل و اسامی جانورانی مانند پنگوئن، گورخر، توکا، فیل و پلنگ و شیر و سه نوع درخت هم آشنا می‌شوند.

راهنما
وزن: 
۰

عضویت در کانال تلگرام