معرفی کتاب نگاه من، شکل‌های من، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۳)

معرفی کتاب نگاه من، شکل‌های من، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۳)
معرفی کتاب نگاه من، شکل‌های من، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۳)
معرفی کتاب نگاه من، شکل‌های من، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۳)
درباره کتاب

پخش چیستا: ۸۸۷۱۸۷۵۷
پخش کتاب هدهد: ۸۸۵۵۳۵۲۸

«نگاه من، شکل های من» کتاب تصویری مفهومی است که کودکان را با شکل‌ها آشنا می‌کند. شخصیت‌های این کتاب از مجموعه‌ی شمارورزی لولوپی برگرفته شده است. کودکان را تشویق می‌کند تا آن‌چه در پیرامون خود می‌بینند را با شکل‌های اساسی: سه‌گوش، چهارگوش و گردک پیوند دهند تا بتوانند به تدریج شکل‌های پیچیده‌تر را نیز کشف و درک کنند. شمارورزی لولوپی، اندیشه‌ورزی ریاضی را به ساده‌ترین شکل با خردسالان سهیم می‌شود.

راهنما
وزن: 
۰

عضویت در کانال تلگرام