معرفی کتاب نه مثل هم، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۲)

معرفی کتاب نه مثل هم، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۲)
معرفی کتاب نه مثل هم، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۲)
معرفی کتاب نه مثل هم، کتاب‌های مفهومی لولوپی (۲)
درباره کتاب

پخش چیستا: ۸۸۷۱۸۷۵۷
پخش کتاب هدهد: ۸۸۵۵۳۵۲۸

«نه مثل هم» یک کتاب تصویری مفهومی است. شخصیت‌های این کتاب از مجموعه‌ی شمارورزی لولوپی برگرفته شده است. شمارورزی لولوپی، اندیشه‌ورزی ریاضی را به ساده‌ترین شکل با خردسالان سهیم می‌شود. کتاب «نه مثل هم» به مفاهیم بالا، پایین، کوچک، بزرگ، زیاد و کم می‌پردازد و درباره مفاهیم ناهمسانی است که کودکان از همان سال های نخست زندگی باید با آن‌ها آشنا شوند.

راهنما
وزن: 
۰

عضویت در کانال تلگرام