کتاب آموزش خلاق ریاضی پایه فلسفه و روش

آموزش خلاق ریاضی پایه فلسفه و روش
درباره کتاب
پدیدآورندگان: 

کتاب آموزش خلاق ریاضی پایه فلسفه و روش شامل دو بخش است:
بخش نخست بررسی، آموزش خلاق ریاضی پایه برای کودکان، فلسفه و روش، روند تاریخی، دشواری ها و روش های آموزش و دانش ریاضی پایه.

بخش دوم، راهنمای آموزش لولوپی + ۱، که کوشش می کند آموزگاران، مربیان و بزرگ ترها را با ساز و کارهای آموزشی، استانداردهای آموزش ریاضی پایه و ... آشنا کند..

مجموعه آموزش خلاق ریاضی پایه فلسفه و روش در چارچوب آموزش خلاق کودک محور تهیه شده است و تلاش دارد ریاضی را با روشی جدید به کودکان فارسی زبان بیاموزد. به گفته نویسنده: ریاضی آموز لولوپی می خواهد کار آموزش ریاضی را برای کودکان آسان تر و عمیق تر کند، اما در عین حال کاربرد برای بزرگ تر های خانواده، مربیان مهد کودک و آموزگاران دشوار می شود، زیرا آن ها خود باید با فلسفه آموزش خلاق ریاضی پایه آشنا شوند.

کتاب آموزش خلاق ریاضی پایه فلسفه و روش برای کودکان کم بینا و نابینا نیز کاربرد دارد، زیرا آموزش های آن حسی و عاطفی است... همچنین کودکان کم توان ذهنی نیز که به آموزش عاطفی نیاز دارند، می توانند از این کتاب بهره ببرند. مخاطبان این کتاب، کودکان ۴ تا ۷ ساله هستند، اما در برخی موارد می توان در سنین پایین تر یا بالاتر نیز از این کتاب برای آموزش ریاضی پایه استفاده کرد.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام