عبدالعظیم کریمی

عبدالعظیم کریمی، در سال ۱۳۳۵ به دنیا آمد. او دارای مدرک دکترا در رشته روان‌شناسی است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت و استادیار دانشگاه است. او در زمینهٔ روان‌شناسی و تعلیم و تربیت فعالیت می‌کند و تاکنون بیش از ۳۰ عنوان کتاب و ۱۵۰ عنوان مقاله از او منتشر شده است.

او هماهنگ‌کنندهٔ مطالعات بین‌المللی تیمز و پرلز در ایران است. 

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on چ., 09/25/2013 - 14:24