کتاب روانشناسی تربیتی دکتر حسین لطف آبادی

در این مطلب به معرفی کتاب روانشناسی تربیتی دکتر حسین لطف آبادی که توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است می پردازیم.

مشکلات تعلیم و تربیت ما منحصر به ضعف های دانش علوم تربیتی روانشناسی تربیتی نیست. مدارس و دیگر مراکز آموزشی و تربیتی ما نیز از چنان کیفیتی برخوردار نیست که انتظار آن را داریم. مشکلات اموزش و پرورش کشور نیز از همه بیشتر است و در حوزه های مختلف جریان تدریس و تربیت دچار ضعف های اساسی است.

در کتاب روانشناسی تربیتی دکتر حسین لطف آبادی نه از درک و دریافت ها و روش های قدیمی غیر قابل استفاده در جهان معاصر دفاع شده است و نه به دیدگاه ها روش های محدود نگر تعلیم و تربیت غربی در تدریس و تربیت بسنده کرده ایم. باور ما آن است که دانش روانشناسی و تعلیم و تربیت را باید روی محکمات دینی و فرهنگی ایرانی قرار دهیم تا مناسب حال مردم و مقتضیات زندگی خود ما باشد. 

کتاب روانشناسی تربیتی دکتر حسین لطف آبادی مناسب چه کسانی است؟

این کتاب درسی اساسا برای دانشجویان روان‌شناسی، دانشجویان علوم تربیتی، دانشجویان مشاوره، دانشجویان تربیت معلم، و دانشجویان تربیت دبیر نوشته شده است و، درعین حال، مربیان، معلمان، مدیران، مشاوران مدارس و والدین و دیگر علاقه‌مندان به تعلیم و تربیت و روان‌شناسی کودکان و نوجوانان و جوانان نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.

ما نیازمند یک تحول اصیل در نظریه پردازی و پژوهش در همه‌ی حوزه‌های علوم انسانی، به خصوص در روان‌شناسی و علوم تربیتی هستیم. برای این منظور واجب‌ترین کار آن است که دانش پژوهان و دانشجویان روان‌شناسی و علوم تربیتی ایران، به ویژه آنان که موهبت بیشتری دارند و به تاریخ و فرهنگ ما دلبستگی نیرومندتری یافته‌اند، بیداری علمی، مقاومت علمی، و آفرینش دانش را از اصلی ترین هدف حرفه‌‌ای خود قرار دهند.