آموزش حرف ل به کودک

آموزش حرف ل به کودک

آموزش حرف ل با شعرهای کودکانه و تصاویری از جانوران و میوه‌هایی که با حرف ل آغاز شده‌اند مانند لاکپشت و لیمو و شعرهایی که حرف ل در آن‌ها بیشتر تکرار شده است و با خواندن آن‌ها یادگیری حرف ل برای کودک آسان‌تر می‌شود.

«خودآوا» واکی است که خود بدون یاری گرفتن از واک دیگر بر زبان رانده می‌شود. اما «هم‌آواها» واک‌هایی هستند که در آمیخت با خودآواها بر زبان رانده می‌شوند. این ساده‌سازی اگرچه در آغاز برای مربیان و آموزگاران ممکن است بیگانه باشد، اما روند آموزش الفبای زبان فارسی را برای کودکان بسیار ساده می‌کند.

از روش‌های گوناگونی می‌توان واک‌های زبان فارسی را به کودکان آموزش داد.

آموزش صدای ل

در آواشناسی و واج‌شناسی، واک و نویسه «ل» از گروه واک‌های هم‌آوای فارسی و رانش‌گاه آن پیش‌کام است. هنگام دمش واکی، تارآواها نمی‌لرزند و با رسیدن به فضای دهان، نوک زبان به دندان‌های پیشین بالا می‌خورند و سپس راه خود را از کناره‌های زبان به بیرون پیدا می‌کند.

روش نخست آموزش ل، استفاده از نویسه

نخستین روش آشنایی کودک با نویسه‌ی واک است. کودک پیش از یادگیری الفبا در زبان گفتاری از واک‌ها استفاده می‌کند. ما به‌عنوان آموزگار ابتدا شکل حروف را به کودک آموزش می‌دهیم. برای این کار حروف را به کودک نشان می‌دهیم و صدای آن را تکرار می‌کنیم.

تصویر ساده‌ی ل

صدای حرف ل

روش دوم آموزش ل، استفاده از اشیا

دومین روش آموزش حروف الفبای فارسی برای کودکان استفاده از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی است که برای کودک ملموس هستند. مثلاً ل اول لاک‌پشت یا ل اول لیمو.

اموزش حرف ل با حیوانات

آموزش حرف ل با عکس

روش سوم آموزش ل، استفاده از روش لوباخ

سومین روش آموزش حروف الفبا ترکیب روش یک و دو است و برای اینکه کودک نویسه‌ی یک واک را بهتر بیاموزد می‌توان از روش لوباخ استفاده کرد و حرف موردنظر را به شکل آن کلمه درآورد. این کارت‌ها دربسته الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه و فارسی آموز نخودی موجود هستند.

روش لوباخ

آموزش به روش لوباخ

اموزش حروف به روش لوباخ

روش چهارم آموزش ل، استفاده از شعرهای کودکانه

چهارمین روش اموزش حروف الفبای فارسی برای کودکان استفاده از شعر برای آموزش الفبا به کودکان است. مثلاً برای آموزش حرف ل شعرهای زیر را می‌توانید بخوانید که حرف ل در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

اموزش حروف الفبای فارسی

آموزش حروف الفبا

روش پنجم آموزش ل، استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودک

پنجمین روش آموزش حرف لام استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودکان است که با این کار هم کودک حروف الفبا را یاد می‌گیرد و هم دایره‌ی واژگان خود را افزایش می‌دهد. در کتاب واژه‌نامه چیستانی- تصویری می‌توانید واژه‌های مناسب را همراه با توضیح به زبان کودک پیدا کنید.

آموزش حروف الفبا با شعر

اموزش حرف ل

جدول شکل‌های گوناگون حرف ل

«ل» از گروه نویسه‌های چهار ریختی است:

« لـ» چسبان اول مانند لیوان

« ـلـ» چسبان میانی مانند کلید

« ـل» چسبان پایانی مانند پل

« ل» ناچسبان پایانی مانند پرتقال

طرز نوشتار حرف ل

دیکته لام

تصویرگران:

  • حدیثه قربان - انگاره‌های الفبایی الفباورزی
  • کیوان اکبری - انگاره‌های الفبایی فارسی آموز نخودی
  • لیلا مدرسی - انگاره‌های الفبایی چاپ نخست واژه‌نامه چسیتانی - تصویری
  • لیا خاچیکیان - انگاره‌های الفبایی چاپ نخست فارسی‌آموز ادبی

 صاحب امتیاز تصاویر نشر چیستا است. هرگونه استفاده از این نوشته با ذکر منبع مجاز است.

ویدیو آموزش حرف ل

این ویدیوی آموزشی بر اساس کتاب کاکا کلاغه و با استفاده از شعر و تصاویر ساده مناسب برای کودکان و خردسالان می باشد.

راهنما

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.

عضویت در کانال تلگرام