آموزش حرف او به کودک

آموزش حرف او به کودک

آموزش حرف «او» با شعرها و تصاویر واژگانی که حرف «او» در آن‌ها وجود دارد. مانند گردو و ابرو و...

 

«خودآوا» واکی است که خود بدون یاری گرفتن از واک دیگر بر زبان رانده می‌شود. اما «هم‌آواها» واک‌هایی هستند که در آمیخت با خودآواها بر زبان رانده می‌شوند. این ساده‌سازی اگرچه در آغاز برای مربیان و آموزگاران ممکن است بیگانه باشد، اما روند آموزش الفبای زبان فارسی را برای کودکان بسیار ساده می‌کند.

از روش‌های گوناگونی می‌توان واک‌های زبان فارسی را به کودکان آموزش داد.

آموزش صدای او

در آواشناسی و واج‌شناسی، واک و نویسه «او» که یکی از خودآواهای بلند فارسی است و از گروه واک‌هایی است که زبان هنگام رانش آن به بخش پسین دهان کشیده و لب‌ها نیز گرد می‌شود. پس از دمش واکی بلند و کشیده و لرزش تارآواها، زبان در میانه دهان به پس کشیده می‌شود و نوک آن به جمع شدن گرایش دارد.

 

روش نخست آموزش او، استفاده از نویسه

نخستین روش آشنایی کودک با نویسه‌ی واک است. کودک پیش از یادگیری الفبا در زبان گفتاری از واک‌ها استفاده می‌کند. ما به‌عنوان آموزگار ابتدا شکل حروف را به کودک آموزش می‌دهیم. برای این کار حروف را به کودک نشان می‌دهیم و صدای آن را تکرار می‌کنیم.

تصویر ساده‌ی او

آموزش حرف او

 

روش دوم آموزش او، استفاده از اشیا

دومین روش آموزش این حرف استفاده از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی است که برای کودک ملموس هستند. مثلاً او در کلمه گردو یا او در کلمه ابرو

اموزش حرف او

حرف او

روش سوم آموزش او، استفاده از روش لوباخ

سومین روش خلاقانه آموزش حرف او ترکیب روش یک و دو است و برای اینکه کودک نویسه‌ی یک واک را بهتر بیاموزد می‌توان از روش لوباخ استفاده کرد و حرف موردنظر را به شکل آن کلمه درآورد. این کارت‌ها دربسته الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه و فارسی آموز نخودی موجود هستند.

اموزش حروف به روش لوباخ

اموزش حرف او به روش لوباخ

روش چهارم آموزش او، استفاده از شعرهای کودکانه

چهارمین روش اموزش حروف الفبا استفاده از شعر برای کودکان است. مثلاً برای آموزش حرف او شعرهای زیر را می‌توانید بخوانید که حرف او در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

شعر برای اموزش حرف او

اموزش او با شعر

روش پنجم آموزش او، استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودک

پنجمین روش استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودکان است که با این کار هم کودک حروف الفبا را یاد می‌گیرد و هم دایره‌ی واژگان خود را افزایش می‌دهد. در کتاب واژه‌نامه چیستانی- تصویری می‌توانید واژه‌های مناسب را همراه با توضیح به زبان کودک پیدا کنید.

اموزش او

آموزش حروف

جدول شکل‌های گوناگون حرف او

نویسه این واک به ریخت‌های:

«او» اول ناچسبان مانند اوستا

«و» چسبان میانی مانند مو

«او» ناچسبان پایانی مانند ابرو

نحوه نوشتار حرف او

نحوه نوشتار حرف او

تصویرگران:

  • حدیثه قربان
  • کیوان اکبری
  • لیلا مدرسی
  • لیا خاچیکیان

صاحب امتیاز تصاویر نشر چیستا است. هرگونه استفاده از این نوشته با ذکر منبع مجاز است.

 

راهنما

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.

عضویت در کانال تلگرام