آموزش حرف م به کودک + تصویر و ویدیو

روش‌هایی که در این صفحه معرفی می‌شود رویکردهایی خلاقانه و کودک محور هستند، برای آموزش آسان حرف م به کودک.

ابزار استفاده از این روش‌ها تصاویر و اشعاری کودکانه هستند که حرف م در آن‌ها بیشتر تکرار شده است و یادگیری را برای کودک ساده می‌سازند.

«خودآوا» واکی است که خود بدون یاری گرفتن از واک دیگر بر زبان رانده می‌شود. اما «هم‌آواها» واک‌هایی هستند که درآمیخت با خودآواها بر زبان رانده می‌شوند. این ساده‌سازی اگرچه در آغاز برای مربیان و آموزگاران ممکن است بیگانه باشد، اما روند آموزش حروف و صداهای زبان فارسی را برای کودکان بسیار ساده می‌کند.

از روش‌های گوناگونی می‌توان واک‌های زبان فارسی را به کودکان آموزش داد.

مقاله آموزش حرف م به کودک با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه‌نامه چیستانی - تصویری نوشته شده است. بهترین مرجع تایید شده آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان توسط آموزگاران و والدین است. 

آموزش صدای م

در آواشناسی و واج‌شناسی، واک «م» یکی از هم‌آواهای زبان فارسی است ساخته شده است. این واک رانش‌گاه ویژه خود را دارد. این واک هنگام رانش از بینی رانده می‌شود و به همین دلیل فراکامی خوانده می‌شود.هنگام دمش واکی تارآواها می‌لرزند و هنگام رسیدن به دهان، راه دهان بسته است و دمش واکی از راه بینی به بیرون ریخته می‌شود.

روش نخست آموزش حرف م، استفاده از نویسه

نخستین روش آشنایی کودک با نویسه‌ی واک است. کودک پیش از یادگیری حروف الفبا در زبان گفتاری از واک‌ها استفاده می‌کند. ما به‌عنوان آموزگار ابتدا شکل حروف را به کودک آموزش می‌دهیم. برای این کار حروف را به کودک نشان می‌دهیم و صدای آن را تکرار می‌کنیم.

تصویر ساده‌ی م

اموزش حرف م

 

روش دوم آموزش حرف م، استفاده از اشیا

دومین روش آموزش الفبای فارسی استفاده از اشیا، میوه‌ها و جانوارانی است که برای کودک ملموس هستند. مثلاً م اول ماهی یا م اول مبل

اموزش میم

اموزش میم

روش سوم آموزش م، استفاده از روش لوباخ

سومین روش اموزش حرف میم در حروف الفبای فارسی ترکیب روش یک و دو است و برای اینکه کودک نویسه‌ی یک واک را بهتر بیاموزد می‌توان از روش لوباخ استفاده کرد و حرف موردنظر را به شکل آن کلمه درآورد. این کارت‌ها دربسته الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه و فارسی آموز نخودی موجود هستند.

اموزش حروف م به روش لوباخ

اموزش حروف به روش لوباخ

اموزش حرف میم

روش چهارم آموزش حرف م، استفاده از شعرهای کودکانه

چهارمین روش استفاده از شعر برای آموزش الفبا به کودکان است. مثلاً برای آموزش حرف م شعرهای زیر را می‌توانید بخوانید که حرف م در آن‌ها بیشتر تکرار شده است.

آموزش حرف میم با شعر

اموزش حرف میم با شعر

روش پنجم آموزش م، استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودک

پنجمین روش آموزش حرف میم استفاده از واژه‌نامه‌های مخصوص کودکان است که با این کار هم کودک حروف الفبا را یاد می‌گیرد و هم دایره‌ی واژگان خود را افزایش می‌دهد. در کتاب واژه‌نامه چیستانی- تصویری می‌توانید واژه‌های مناسب را همراه با توضیح به زبان کودک پیدا کنید.

اموزش حرف میم با اشیا

اموزش حرف میم با اشیا

جدول شکل‌های گوناگون حرف م

«م» از گروه نویسه‌های چهار ریختی است:

«مـ» چسبان اول مانند ماه

«ـمـ» چسبان میانی مانند کشمش

«ـم» چسبان پایانی مانند سیم

«م» ناچسبان پایانی مانند بادام

نحوه نوشتن حرف میم

حرف میم

تصویرگران:

  • حدیثه قربان
  • کیوان اکبری
  • لیلا مدرسی
  • لیا خاچیکیان

صاحب امتیاز تصاویر نشر چیستا است. هرگونه استفاده از این نوشته با ذکر منبع مجاز است.

ویدیو آموزش حرف م

این ویدیوی آموزشی بر اساس کتاب کاکا کلاغه و با استفاده از شعر و تصاویر ساده مناسب برای کودکان و خردسالان می‌باشد.

دیگر تصاویر
پرسش و پاسخ

راحت‌ترین روش آموزش حرف م برای کودکان پیش‌دبستانی و کلاس اولی‌ها 
آموزش حرف م به کودکان با الهام از سه کتاب برجسته آموزش الفبا با نام‌های الفباورزی با کاکاکلاغه، فارسی‌آموز نخودی و واژه‌نامه چیستانی- تصویری نوشته شده است. اگر دنبال منبع خوب آموزشی هستید، آموزک مطالعه این مقاله را به شما پیشنهاد می‌کند.

آموزش حرف م از طریق شعر، ویدیو آموزشی، تصویر و داستان
اگر آموزش از طریق شعر، نماکارت‌های با کیفیت، ویدیو‌های آموزشی (کارتون) و داستان باشد، کودک درک بهتری از مطالبی که یاد می‌گیرد خواهد داشت. با روش‌های خلاقانه به کودکان حروف الفبای فارسی را آموزش دهید.

این مقاله چگونه به کودک من در آموزش حرف م کمک می‌‌کند؟
والدین دوست دارند بهترین منابع آموزشی را برای کودک خود فراهم کنند. سایت آموزک با استفاده از روش‌های خلاقانه و نوین، حروف الفبای فارسی را به کودکان آموزش داده است. 
Submitted by Anonymous (تایید نشده) on س., 04/20/2021 - 16:09