ده اصل ساخت‌وساز گرایی

تفکر ساخت‌وساز گرایی ده اصل کلی دارد و معلمان باید آن‌ها را در آموزش‌های خود در نظر بگیرند:

۱. یادگیری به زمان نیاز دارد: یادگیری آنی نیست. برای یادگیری مؤثر باید ایده‌ها را دوباره بررسی و درباره‌شان تعمق کنیم، سپس آن‌ها را آزمایش و به کار ببریم. این کار را نمی‌توان در پنج یا ده دقیقه انجام داد. معلمان برای تسلط به این اصول باید به اندازه کافی تمرین کنند.

۲. یادگیری فرایندی فعال است؛ در این فرایند، یادگیرنده از درون دادهای حسی خود استفاده می‌کند و بر مبنای آن‌ها معانی و مفاهیم را می‌سازد. یادگیرندگان باید کاری انجام دهند، زیرا فعالیت‌های یادگیری، فراگیران را با جهان پیرامون خود درگیر می‌کند.

۳. انسان‌ها در حین یادگیری، یاد می‌گیرند که چگونه یاد بگیرند: یادگیری شامل ساخت معنا و ساخت نظام‌های معنایی است، هر معنایی که به وجود می‌آوریم، کمکی است به معنا بخشیدن به احساس‌های دیگرمان که می‌تواند با شکل‌های مشابهی تطبیق پیدا کند.

۴. یادگیری، زبان را نیز در بر می‌گیرد: زبانی که به کار می‌بریم، بر یادگیری تأثیر می‌گذارد. انسان‌ها هنگامی که چیزی را یاد می‌گیرند، با خودشان صحبت می‌کنند. در واقع زبان و یادگیری، به طور جدانشدنی به هم متصل‌اند.

۵. یادگیری امری قرینه‌ای است: ما امور را به طور مجزا و انتزاعی و فارغ از بقیه امور زندگی یاد نمی‌گیریم، ما هر چیزی را بر اساس آنچه که می‌دانیم و اعتقاد داریم و نیز طبق پیش‌داوری و علاقه‌هایمان یاد می‌گیریم.

۶. عمل بسیار مهم ساخت معنا، عملی ذهنی است: این عمل در ذهن اتفاق می‌افتد، ما باید فعالیت‌هایی انجام دهیم تا ذهن و همچنین دستان ما درگیر شوند.

۷. یادگیری فعالیتی اجتماعی است: یادگیری، به ارتباط ما با دیگر انسان‌ها مانند معلمان، هم کلاسی‌ها و خانواده‌هایمان وابسته است. گفت وگو، کنش و واکنش با دیگران و همکاری‌ها، کامل کننده وجود یادگیری هستند.

۸. انسان برای یادگیری محتاج دانش و اطلاعات است: کسب دانش و اطلاعات جدید ممکن نیست، مگر اینکه نوعی ساختار ذهنی داشته باشیم که دانش قبلی خود را روی آن بنا کرده‌ایم. هر چه درباره موضوعی دانش و اطلاعات بیشتری داشته باشیم، می‌توانیم بیشتر یاد بگیریم.

۹. یادگیری، قبول انفعالی علمی که در جایی موجود آید، نیست: بلکه یادگیری، فراگیرنده را با جهان درگیر می‌کند و معنایی از تجربیات فردی به دست می‌دهد.

۱۰. انگیزش، مهم‌ترین قسمت یادگیری است: انگیزش نه تنها به یادگیری کمک می‌کند، بلکه برای یادگیری ضروری است.

  • منبع: کتاب کاربرد نظریه یادگیری ساخت‌وساز گرایی در پیش دبستان
Submitted by Anonymous (تایید نشده) on چ., 08/19/2020 - 07:46