کودکان و بازی رنگ ها

با استفاده از توپک نخ پنبه رنگی و رول‌های مقوا کودک‌تان را به بازی رنگ ها دعوت کنید.

وسایل مورد نیاز برای بازی رنگ ها

 • تعدادی رو‌ل‌های مقوایی (مانند رول دستمال توالت) در اندازه‌های مختلف
 • گواش در رنگ‌های مختلف
 • توپک نخ پنبه در رنگ‌های مختلف
 • کاسه‌های کوچک

بازی رنگ ها

چگونگی آماده سازی 

 • رول‌ها را در رنگ‌های مختلف رنگ‌آمیزی کنید.
 • سپس آن‌ها را با چسب دو طرفه به پنجره‌های شیشه‌ای یا دیوار بچسبانید.
 • در زیر هر رول یک کاسه قرار دهید.

بازی رنگ ها

روش بازی رنگ ها

 • کاسه ای از توپک نخ‌پنبه‌ در رنگ‌های مختلف به کودک بدهید. و از او بخواهید هر توپک نخ پنبه را در رول هم‌رنگ خودش بیاندازد.
 • اگر کودک توپک نخ پنبه رنگ دیگر را در رولی دیگر انداخت اجازه دهید خودش متوجه شود و رول رنگ مورد نظرش را بیابد.

مزایایی که بازی رنگ ها برای کودک دارد

 • یک بازی سرگم کننده‌، تعاملی و پر انگیزه است.
 • برای توسعه‌ی همانگی چشم‌ها و دست‌ها فوق العاده است.
 • مهارت اصلاح اشتباه و حل مساله را به کودک می آموزد.
 • باعث تقویت و گسترش یادگیری در مورد رنگ‌ها می‌شود.

 

دیگر تصاویر
Submitted by Anonymous (تایید نشده) on د., 04/09/2018 - 09:23