طراحی مدرسه بدون کلاس در سوئد

معمار: روشن بوش (Roshan Bosch)
محل: استکهلم، سوئد
سال اجرا: ۲۰۱۱
مساحت پروژه: ۱۹۰۰ متر مربع

چگونه می‌توانیم یک مدرسه بدون کلاس ایجاد کنیم که دیواری نداشته باشد؟ در ۳۰ مدرسه سوئدی متعلق به سازمان مدارس آزاد ویترا "Free School Organization" نه کلاسی وجود دارد و نه اتاق درسی، در عوض دانش آموزان در گروههائی که بر اساس اصول پداگوژی آموزش می‌بینند و شکل می‌گیرند، فضاهایی که در این مدرسه طراحی و ایجاد می‌شود، عبارت‌اند از: "The wateringhole"، "The show off"، "The cave "، "The camp fire" و "The laboratory" - این روش آموزشی است که نوع متفاوتی از آموزش و وضعیت دیگری در آموختن را بکار می‌گیرد.

در روش ویترا، آن‌ها به کلاس‌های معمول اعتقادی ندارند، و دیدگاه سازمان مدرسه بدون کلاس بر این است که هر روز برای هر دانش آموزی رشد جداگانه ای فرض می‌کنند، زندگی با فرهنگ محیطی و آموختن از محیط اطراف بسیار مهم است.

طراحی مدرسه بدون کلاس در سوئد

در ارتباط با تأسیس مدرسه بدون کلاس جدید ویترا در استکهلم سوئد، "Telefonplan" شرکت "Rosan Bosch " یک طراحی داخلی ویژه با جداسازی فضائی مفهومی با طراحی خاص انجام داده‌اند.

در طراحی داخلی به جای کلاسهای جدا جدا با صندلی و میز، اصول پداگوژی ویترا و ابزار پداگوژی برای رشد هر روز در مدرسه بدون کلاس بکار گرفته می‌شود. مکان‌هایی که طراحی می‌شوند شامل، فضائی برای ریلکس کردن، ایجاد آرامش، و بخش‌های مختلفی که امکان انواع آموزش در آن‌ها فراهم است، علاوه بر این آزمایشگاه‌های قابل تغییر، امکان انجام فرایندهای فیزیکی که از قبل تعیین نشده باشند را فراهم می‌آورند.

طراحی مدرسه بدون کلاس در سوئد

طراحی و طراحی داخلی با فعالیت‌های ویترا در بخش‌های دیجیتال فرهنگی هماهنگ می‌شود، در این روش‌ها لب تاپ بچه‌ها مهم‌ترین وسیله ای است که هر روز مورد استفاده قرار می‌گیرد، آن‌ها می‌توانند هنگام کار کردن با کامپیوتر بنشینند، دراز بکشند و یا بایستند. در روش،Telefonplan روش‌های سفارشی طراحی، محیط پداگوژی و برای هر شاگرد، فضائی خاص ایجاد می‌شود که بتواند آموزش ویژه خود را ببیند، این محیط خاص مهم‌ترین فضائی است که شاگردان هر روزه در پروژه رشد پداگوژی از آن استفاده می‌کنند.

طراحی مدرسه بدون کلاس در سوئد

نتایج حاصله از اجرای این پروژه به صورت کتابی جمع بندی می‌شود و به عنوان چراغ راهی برای طراحی داخلی سایر مدارس ویترا در سرتاسر سوئد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

طراحی مدرسه بدون کلاس در سوئد

طراحی مدرسه بدون کلاس در سوئد

طراحی مدرسه بدون کلاس در سوئد

طراحی مدرسه بدون کلاس در سوئد

طراحی مدرسه بدون کلاس در سوئد

طراحی مدرسه بدون کلاس در سوئد

طراحی مدرسه بدون کلاس در سوئد

طراحی مدرسه بدون کلاس در سوئد

دیگر تصاویر
Submitted by Anonymous (تایید نشده) on چ., 01/17/2018 - 10:20