طراحی داخلی خلاقانه کتابخانه مونتری مکزیک

طراحی داخلی خلاقانه این قفسه‌های کتاب به گونه ای است که نه تنها به عنوان نگه دارنده کتاب استفاده می‌شوند بلکه به عنوان یک فضای پویا برای یادگیری، به پرواز درآوردن تخیل و ایجاد آرامش در هنگام مطالعه عملکرد دارند.

استودیو طراحی مکزیکی anagrama طراحی داخلی خلاقانه کتابخانه ای در مونتری مکزیک رابه پایان رسانده است. این فضای صمیمی و راحت برای مطالعه و لذت بردن از کتاب، توسط conarte (شورای شهری هنر و فرهنگ) واگذار شده است. طراحی داخلی خلاقانه این فضا مانند یک پیله است که سرنشینان آن توسط یک دیوار مشبک از قفسه‌های کتاب احاطه شده‌اند. علاوه برآرشیوسازی نشریات و کتب مختلف، واحدهای چوبی برای شبیه سازی داخل یک گنبد پیکربندی شده است.

طراحی داخلی خلاقانه کتابخانه monterrey's conarte

دراین سالن به کمک طراحی پلکانی که دارای ویژگی‌های عمق است و همچنین تغییر پرسپکتیو قفسه‌ها انتهای سالن مشخص شده است. در عین حال به کمک نیم دایره روشن در دیوار انتهایی به شکل نقطه اضمحلال ساختار، تعادل بین رنگ و پرسپکتیو ایجاد شده است.

طراحی داخلی خلاقانه کتابخانه monterrey's conarte

طراحی داخلی خلاقانه کتابخانه monterrey's conarte

طراحی داخلی خلاقانه کتابخانه monterrey's conarte

طراحی داخلی خلاقانه کتابخانه monterrey's conarte

طراحی داخلی خلاقانه کتابخانه monterrey's conarte

دیگر تصاویر
Submitted by Anonymous (تایید نشده) on ش., 11/17/2018 - 15:26