مدرسه Niki de Saint Phalle در فرانسه

مدرسه Niki de Saint Phalle بر اساس این کانسپت که دو نیمکره مغز عملکرد یکپارچه‌ای دارند ودر همکاری تنگاتنگی با یکدیگر می‌باشند و در ظاهر مشابه هستند اما ازجـنبه‌های گوناگونی با یکدیگر تفاوت دارند طراحی شده‌است.

مدرسه Niki de Saint Phalle از یک مهدکودک با ۸ کلاس، یک مدرسه ابتدایی با ۱۰ کلاس، یک کافه تریا و یک مرکز تفریحی تشکیل شده‌است. ساختمان مدرسه Niki de Saint Phalle سه طبقه ودارای یک زیرزمین برای بخش‌های خدماتی است. برای تخصیص دسترسی و ارتباط واحدها بصورت مساوی، سایت ساخته شده به ۶ بخش تقسیم شده‌است که عبارتست از: سه فضای باز (ورودی، زمین بازی مهدکودک و زمین بازی اولیه) و سه فضای داخلی (مهدکودک، مدرسه ابتدایی و کافه تریای مدرسه با مرکز تفریح و سرگرمی). نتیجه این تقسیم بندی ساختمانی با فرم و شکل شبدر است که با راهروهایی همگرا یک اتصال بسیار خوب بین فضاهای داخلی و خارجی و یک جهت‌گیری مناسب بصری ایجاد شده‌است و اجرای آن از لحاظ اقتصادی نیزمقرون به صرفه بوده‌است.

مدرسه Niki de Saint Phalle در فرانسه

در داخل مدرسه Niki de Saint Phalle باتوجه به تفاوت آموزشی بین مهد کودک و ابتدایی دو طرح توسعه یافته‌است. این دو طرح مانند دو نیمکره مغز در عین تقارن در ظاهر، دارای عملکردهای متفاوتی هستند. کلاس‌های درس مهد کودک به طور سیستماتیک از سه فضای دایره شکل با سه قطر مختلف و ارتفاع سقف‌های متفاوت تشکیل شده‌است. کلاس‌های درس ابتدایی مربعی شکل با وجه‌های شیشه‌ای است. خلل و فرج ما‌بین دوایر به عنوان منطقه‌ای ذخیره برای گسترش فضاهای کلاس‌ها استفاده می‌شود. اتاق چند منظوره در مهدکودک دارای سقف نیم‌کروی و در ابتدایی دارای سقفی هرمی شکل است. این دو فضا با زمین بازی در ارتباط هستند واز نور خورشید نیز بهره‌مند می‌گردند. علاوه‌بر‌این در ارتباط با راهروها هستند و به عنوان فضایی ارتباط بین داخل و خارج را برقرار می‌سازند.

مدرسه Niki de Saint Phalle در فرانسه

یکی از الویت‌های طراحی سهولت در جهت‌یابی بوده‌است. ساختار شبدر مانند سالن، بازدیدکننده را قادر می‌سازد که به راحتی دو زمین بازی را ببیند. هنگامی که در سالن ورودی است سه دسترسی به مهدکودک در سمت راست و سه دسترسی به ابتدایی در چپ و میز پذیرش همچنین آسانسور همراه با پله‌‌هایی که آن را احاطه کرده‌است در مقابل وی است. توسط نورگیری که در وسط وجود دارد کل ساختمان روشن شده‌است. دو کره بزرگ در این فضا به عنوان فضای مطالعه برای مهدکودک و ابتدایی طراحی شده‌است. در واقع قرار دادن مکان‌های مطالعه در کانون ساختمان و در بخشی که نورگیر وجود دارد مفهوم رهایی از ظلمت و تاریکی به کمک مطالعه را القا می‌کند.

مدرسه Niki de Saint Phalle در فرانسه

طراحی نمای مدرسه Niki de Saint Phalle نیز کار ساده‌ای نبوده‌است. برای جلوگیری از یکنواختی و ثبات نما یک نمای چوبی طراحی شده‌است. طراحی نوارهای چوبی به گونه‌ای است که با حرکت بازدیدکننده به دور ساختمان تغییر می‌کند. جنبه دیگری از طراحی نما رنگ است بخش‌های فرعی‌تر نارنجی و بخش‌های اصلی‌تر سبز است و بخش میانی خنثی است. بنابراین می‌توان گفت نمای اصلی به‌نظر سبز است زمانیکه داخل ساختمان می‌شویم و نارنجی است وقتی از آن خارج می‌شویم. همین تغییرات رنگی خود مقدمه ای است برای شروع توهمات و ایجاد چالش برای ذهن که از ویژگی‌های طراحی مخصوصاً برای کودکان است.

مدرسه Niki de Saint Phalle در فرانسه

مدرسه Niki de Saint Phalle در فرانسه

مدرسه Niki de Saint Phalle در فرانسه

مدرسه Niki de Saint Phalle در فرانسه

مدرسه Niki de Saint Phalle در فرانسه

مدرسه Niki de Saint Phalle در فرانسه

مدرسه Niki de Saint Phalle در فرانسه

مدرسه Niki de Saint Phalle در فرانسه

دیگر تصاویر
Submitted by Anonymous (تایید نشده) on د., 10/01/2018 - 16:22