طراحی داخلی مهدکودک کفرشماریاهو

طراحی داخلی مهدکودک کفرشماریاهو توسط استودیو Shoshany Architect دراسرائیل انجام شده است. این مرکز کودکان از فضاهای گوناگونی تشکیل شده است. مهدکودک، فضای بازی، مرکز توانمندسازی و مرکز روان شناسی کودکان از فضاهای داخلی این مرکز می‌باشد. این مهدکودک برای کودکان ۳-۶ ساله طراحی شده است. نقوش گرافیکی و نمادین برای کاربردهای آموزشی در محیط به وجود آمده‌اند.

محیط‌های بازی خصوصی همانند خانه برای کودکان در این محیط در نظر گرفته شده است تا احساس مستقل بودن و راحتی در خانه را تجربه کنند. مهدکودک به صورت کلی یک روستای گرافیکی و مدرن را در ذهن تداعی می‌کند. کودک می‌تواند با خلاقیت خود محیط را تغییر دهد و احساس کند که محیط برای او طراحی شده است.

مهدکودک کفرشماریاهو

مهدکودک Kfar Shemaryahu

مهدکودک Kfar Shemaryahu

مهدکودک Kfar Shemaryahu

مهدکودک Kfar Shemaryahu

 

مهدکودک Kfar Shemaryahu

مهدکودک کفرشماریاهو

مهدکودک Kfar Shemaryahu

مهدکودک Kfar Shemaryahu

مهدکودک Kfar Shemaryahu

مهدکودک Kfar Shemaryahu

مهدکودک Kfar Shemaryahu

مهدکودک کفرشماریاهو

مهدکودک Kfar Shemaryahu

مهدکودک کفرشماریاهو

مهدکودک Kfar Shemaryahu

مهدکودک کفرشماریاهو

منبع: archdaily

در این رابطه بیشتر بخوانید:

معماری و طراحی داخلی مهد کودک Cerkvenjak

طراحی مهدکودک درختی

 

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on چ., 11/29/2017 - 09:15