نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

  • معماری: UDG + SEU
  • موقعیت: Huishan, Wuxi, Jiangsu, China
  • مساحت: ۷۸۹۱٫۱ مترمربع
  • سال: ۲۰۱۴

طراحی مهدکودکی در چین

این مهدکودک در مدت سه ماهه در منطقه مسکونی ساخته شد. این ساختمان سه طبقه به شکل بیضی به منظور ایجاد محیط یادگیری ایده آل و امن برای کودکان طراحی شده است، که به طور مستقیم با فضای بیرون از منزل متصل شده و بسیار در معرض آفتاب می‌باشد.

طراحی داخلی و کف محوطه با اشکال منحنی نرم و به رنگ‌های شارپ انجام شده تا محیط دلنشینی برای کودکان فراهم کند و موجب اشتیاق آنها در یادگیری شود. همچنین، مدلسازی و طراحی محوطه مهدکودک به گونه‌ای است که یک فضای محصور باکیفیت برای پیاده روی ایجاد شده است.

در ادامه، به دلیل وجود مسیرهای خیابان دور سایت از پوشش گیاهی به منظور کاهش سر و صدا استفاده شده است.

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

  • مترجم: الهه کاشی
  • منبع: archdaily

معماری و طراحی داخلی مدرسه‌ای در چین

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on ش., 07/29/2017 - 12:01