طراحی داخلی فضای آموزشی کودکان

  • معماری: Rosan Bosch Studio
  • موقعیت: Abu Dhabi - Abu Dhabi - United Arab Emirates
  • مساحت: ۲۹۰۰۰ متر مربع
  • سال: ۲۰۱۵

طراحی داخلی فضای آموزشی کودکان

طراحی داخلی فضای آموزشی کودکان

طراحی داخلی فضای آموزشی کودکان

طراحی داخلی فضای آموزشی کودکان

طراحی داخلی فضای آموزشی کودکان

در این آکادمی طراح برای حمایت از سبک‌های مختلف یادگیری و مهارت‌های آموزشی مدرسه را به یک محیط یادگیری متفاوت تبدیل کرده است که باعث تحریک نیازهای فردی هر دانش آموز و تداعی کننده حس غرور آن‌ها می‌شود.

در این میان بسیاری از عناصر خاص و مبلمانی طراحی شده است که با توجه به مسیرهای و راهروها، فضاهای جمعی و جلسات یادگیری مشارکتی به وجود آورده است و در راهروها بجای یک فضای معمولی و خالی از عناصری استفاده شده تا فضا برای کودکان جذاب و در عین حال سرگرم کننده باشد. همچنین، در استخر از المان‌هایی چون صدف رنگی استفاده شده تا دانش آموزان را تشویق به یادگیری شنا کند و به آنها جسارت شیرجه زدن بدهد.

طراحی داخلی فضای آموزشی کودکان

طراحی داخلی فضای آموزشی کودکان

طراحی داخلی فضای آموزشی کودکان

طراحی داخلی فضای آموزشی کودکان

در ادامه، نور یکی از اصول مهم در طراحی فضاهای آموزشی و تأمین آسایش بیشتر می‌باشد. معیارهای عمده در طراحی روشنایی داخل یک فضا عبارت است از میزان شدت روشنایی و مقدار انعکاس سطوح. همچنین رنگ‌ها نیز در این فضاها بی اهمیت نیستند، زیرا که رنگ در ایجاد التهاب یا آرامش کودک تأثیر گذاشته و طبعاً درگاه تاثیرات به جا مانده از نحوهٔ برخورد رنگ در زمان کودکی تا پایان عمر باقی می‌ماند. همانطور که رد تصاویر مشاهده می‌شود در این آکادمی از رنگ‌های گرم و درخشان جهت ایجاد محیطی پرهیجان و از رنگ‌های سرد برای ایجاد محیطی آرام استفاده شده است.

طراحی داخلی فضای آموزشی کودکان

طراحی داخلی فضای آموزشی کودکان

طراحی داخلی فضای آموزشی کودکان

طراحی داخلی فضای آموزشی کودکان

طراحی داخلی فضای آموزشی کودکان

طراحی داخلی فضای آموزشی کودکان

طراحی داخلی فضای آموزشی کودکان

 

  • مترجم: الهه کاشی

منبع: archdaily

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on ش., 06/02/2018 - 10:00