سیستم همیار در مدارس ابتدایی کانادا

در روند خواندن، مدرسه نقش غیر قابل انکاری بازی می کند، نقشی که هیچ نهادی نمی تواند آن را به عهده بگیرد. در این مطلب شما را با سیستم همیار در مدارس کانادا آشنا خواهیم کرد.

در مدارس ابتدایی کانادا، خواندن یکی از وظایفی است که دانش آموزان همیار انجام می دهند. روال کار به این صورت است که از ابتدای سال تحصیلی، هر دانش آموز به یک دانش آموز در کلاس بالاتر معرفی می شود و هر دو نفر یک سیستم همیار را تشکیل می دهند. در دیدارهای هفتگی در کلاس درس، یک فعالیت مشخص را با یکدیگر انجام می دهند که معلم تعریف می کند. این سیستم سیستم همیار (Buddy system نام دارد و هر کدام از دانش آموزان هم همیار نامیده می شود. برای تشخیص سال بالایی و سال پایینی، از «همیار کوچک» و «همیار بزرگ» استفاده می کنند.

«همیارهای بزرگ» هر هفته در ساعت مشخص به کلاس «همیارهای کوچک»  می روند. یکی از فعالیت های مهم آن ها خواندن است. گاهی «همیار کوچک»  برای «همیار بزرگ» کتاب می خواند و سال بالایی اشکال های خواندن را برطرف می کند و گاهی برعکس.  سپس درباره ی داستان گفت و گو می کنند.

در این رابطه ی کاملا تعریف شده از طرف مدرسه، دانش آموز سال پایینی وارد یک برنامه جدید یادگیری می شود،  او در مدرسه است ولی انگار هفته ای نیم ساعت معلم خصوصی دارد. البته او خودش در این سیستم نقشی دارد، او «همیار» کوچک یک سال بالایی است.

مزایای سیستم همیار

سیستم همیار، به کودکان فرصت می دهد تا ارزش های مهمی مانند احترام، مراقب کسی بودن، ارزش نهادن به تفاوت ها، مسؤلیت پذیری، دوستی و اهمیت دادن به دیگران را تمرین کنند. «همیار بزرگ» در حین مراقب از «همیار کوچک» ، مهارت هایی که به همدردی و مهربانی ارتباط دارد، می آموزد. این کار باعث می شود که قلدری یا آزار رساندن و دیگر  رفتارهای غیراجتماعی در مدرسه  کاهش پیدا کند. آموزش ارزش های اجتماعی و مهارت ها می تواند در رشد انعظاف پذیری در جامعه نقش داشته باشد.

برنامه همیاری در صورتی موفق است که «همیار کوچک» احساس امنیت و مهم بودن کند و «همیار بزرگ»احساس ارزش و احترام . 

برنامه همیار کمک می کند مدرسه در رویارویی با کلیشه های اجتماعی و پیش داوری ها قوی تر عمل کند و قضاوت های اشتباه و ترسی دانش آموزان کوچک نسبت به دانش آموزان بزرگ را  تعدیل می کند. این برنامه، می تواند همچنین به دانش آموزان کمک می کند تا احساس ارزش مندی و امنیت کنند و نیز به آن ها مهم ترین مهارت های اجتماعی را می آموزد و یک جریان مثبت مراقب یکدیگر بودن را در مدرسه ایجاد می کند. از مزیت های دیگر این برنامه می توان به برقراری ارتباط بیشتر همیاران با مدرسه خودشان اشاره کرد که به داشتن رفتار اجتماعی مثبت منتهی می شود. شواهد نشان می دهد هر چه دانش آموزان بیشتر با مدرسه خود ارتباط بگیرند، حس ارزشمندی و امنیت بیشتری دارند و کمتر اجازه می دهند که آزار ببینند و یا آزار برسانند.

چارچوب برنامه همیار

 • کمک به دانش آموزان که درسال های اول دبستان هستند
 • رشد مثبت ارتباط بین دانش آموزان با هم در پایه های مختلف
 • فراهم آوردن امکان بهره مند شدن از آموزش خصوصی  
 •  کمک به ایجاد جریان مثبت در فرهنگ مدرسه و جریان مراقب یکدیگر بودن
 • کمک به داشتن رفتارهای مثبت با ارائه الگو های مثبت 
 • رشد ارزش ها و مهارت های اجتماعی
 • رشد مسئولیت پذیری
 • رشد همدلی
 • به رقابت کشاندن به شرکت در این برنامه
 • مانع قلدری و ازار رساندن در مدرسه

مسئولیت‌های همیارها

 • داشتن رفتاری برابر با همه علیرغم تشخیص ناتوانی  درهمیار مقابل
 • احترام متقابل  
 • داشتن رفتاری دوستانه
 • نمونه بودن در رفتار و گفتار

انجام فعالیت بر پایه دستور کار

 •  حفظ رازهای همیار  
 • نشر خوبی های همیار
 • مشورت باآموزگار در صورت بروز مشکل
 • خنده رو بودن و داشتن روحیه طنز  

برگردان: بهاره بهداد 

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on د., 03/06/2017 - 13:09