کودکستان بریوزار

با استناد به حرف لویی کان، نقش درخت به معنای معماری، در نوع تدریس بسیار مؤثر خواهد بود.

کودکستان بریوزار

معماران: Javier Larraz و Iñigo Beguiristain و Iñaki Bergera

محل احداث بنا:, Navarra, Berriozar Spain

مساحت: ۱۲۷۸٫۰۱ متر مربع

سال احداث: ۲۰۱۲

عکاس: Iñaki Bergera

همکار طراحی: Juan Miguel García

معماران فنی: Atec Aparejadores

مهندسی: Naven Ingeniería de Instalaciones

سازه: FS Estructuras

کودکستان بریوزار

کودکستان بریوزار

کودکستان بریوزار

کودکستان بریوزار

بر طبق گفته لویی کان، اولین مدرسه در زیر یک درخت زمانی شکل گرفت که مردی که می‌دانست شروع به بحث کردن درباره موضوعاتی کرد که دیگران، یعنی دانش آموزان نمی‌دانستند. مانند آن دانش آموزان، کودکان زیر سه سال نیز به طور ناخودآگاه و مستقیم می‌آموزند. با استناد به حرف لویی کان، نقش درخت به معنای معماری، در نوع تدریس بسیار مؤثر خواهد بود.

به این ترتیب معماری، در افزایش کیفیت‌های آموزش به طور چشم گیری تأثیرگذار است؛ به ویژه در یک کودکستان، معماری و طراحی، ظرفیت واقعی خود را، برای ایجاد فرصت‌هایی برای کودکان، در این مرحله از زندگی بروز می‌دهد.

این کودکستان با الهام از مدارس Reggio Emilia در ایتالیا ساخته شده است؛ یعنی درست جایی که امکانات مراقبت از کودکان در وهله اول پیرامون یک "میدان" اصلی شکل می‌گیرد؛ که به عنوان کانون اصلی برای تعاملات و فعالیت‌های رایج مدرسه شکل گرفته است.

با توجه به نسبت‌های طولی متمایز در این طرح، میدان باید در نقطه میانی دو حیاط مرکزی قرار گیرد. به این ترتیب کلاس‌های درس و تجهیزات به موقعیتی میانه انتقال می‌یابد که مستقیماً به میدان مرکزی متصل می‌شوند. زمین‌های بازی نیز در وافع تداوم بصری و فیزیکی داخل فضاست.

لی آت موجود به منظور تهویه و تأمین روشنایی طبیعی در فضا و در کف قرار می‌گیرد. هندسه قوی این نوع از نورپردازی نیز، با توجه نوع عملکردی که بر روی زمین انجام می‌شود، ایجاد می‌شود. ساختار بنا سازه‌ای مدولار است که از بتن مسلح شکل گرفته است و فضاهای داخلی و نحوه ورود نور به فضا را تعیین می‌کند.

شبکه رنگی نیز پیرامون ساختمان و زمین بازی بنا را در بر گرفته است که فضاهای داخلی را از خیابان اصلی جدا می‌کند. فضاهای رنگی خارجی، شخصیتی کودکانه به بنا می‌دهد، این در حالی است که طراحی داخلی بنا با توجه به نورپردازی همگن و طبیعی آن، خنثی به نظر می‌رسد. این مقیاس دوگانه در حقیقت ابزاری است مهم برای تعریف و تفکیک فضای داخلی کودکستان.

مقیاس‌های متفاوت (کودکان و مراقبان) و شخصیت‌های مکمل در بنا اهداف زیر را دنبال می‌کند: برای کودکان در مقیاس کوچکتر امکان انجام فعالیت‌های گروهی و انطباق با گروه را به وجود می‌آورد. برای مراقبین، نفوذ پذیری و شفافیت زیاد به منظور تسهیل کنترل بصری کودکان را به همراه خواهد داشت.

کودکستان بریوزار

کودکستان بریوزار

کودکستان بریوزار

کودکستان بریوزار

مقطع ۲

کودکستان بریوزار

مقطع ۳

کودکستان بریوزار

مقطع ۴

کودکستان بریوزار

مقطع ۵

کودکستان بریوزار

کودکستان بریوزار

کودکستان بریوزار

مقطع ۶

کودکستان بریوزار

مقطع با جزییات

کودکستان بریوزار

تصویر ایزومتریک پلان

کودکستان بریوزار

دیتیل ها

کودکستان بریوزار

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on ش., 09/10/2016 - 14:33