یادگیری شکل‌ های هندسی به روش مونتسوری

یادگیری شکل‌ های هندسی به روش مونتسوری

این فعالیت برای کودکان ۶ تا ۸ ساله مناسب است. 

مواد مورد نیاز برای بازی شکل های هندسی

  • چوب بستنی‌های رنگی
  • مقوا در رنگ‌های مختلف

روش اجرای بازی شکل های هندسی

  • شکل‌ های هندسی مورد نظر را از روی مقوا ببرید.
  • هر کدام از شکل های هندسی یک رنگ داشته باشد.
  • به تعداد ضلع‌های هر شکل چوب بستنی در نظر بگیرید و آن‌ها را به رنگ شکلی که بریده‌اید، رنگ آمیزی کنید. 
  • برای نمونه: مربعی(چهارگوشه) که از روی مقوا بریده‌اید زرد رنگ است، پس شما برای ضلع‌های آن به ۴ چوب بستنی زرد احتیاج دارید.
  • شکل‌ها و چوب بستنی‌ها را جلوی کودک بگذارید و از او بخواهید با توجه به رنگ چوب بستنی و شکل مورد نظر، هر چوب بستنی را کنار یک ضلع قرار دهد.

روش انجام این فعالیت را در ویدیو زیر مشاهده کنید.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام