بهرنگ خسروی

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با بهرنگ خسروی را مشاهده کنید.

آیا می دانستید که پیش از آغاز آموزش رسمی برای خواندن، پنج مهارت وجود دارد که کودک شما باید به آن ها مسلط شود؟ زیرا که این مهارت های آمادگی برای خواندن، آنقدر دارای اهمیت هستند که ما به آن ها ۵ مهارت…
یکشنبه, ۲۱ خرداد