Marie Rippel

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با Marie Rippel را مشاهده کنید.

آیا می دانستید که پیش از آغاز آموزش رسمی برای خواندن، پنج مهارت وجود دارد که کودک شما باید به آن ها مسلط شود؟ زیرا که این مهارت های آمادگی برای خواندن، آنقدر دارای اهمیت هستند که ما به آن ها ۵ مهارت…
یکشنبه, ۲۱ خرداد