اِوِلین کلسو

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با اِوِلین کلسو را مشاهده کنید.

این مقاله بر پایه سخنرانی خانم اِوِلین کلسو در کارگاه «ADVISOR» نوشته‌شده است. هدف از برپایی کارگاه ADVISOR، بررسی افزارهایی بود که در زندگی روزانه به نابینایان و کم‌بینایان می‌توانند کمک کنند.…
یکشنبه, ۲ آذر