آرش کرمانشاهی

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با آرش کرمانشاهی را مشاهده کنید.

در مدرسه طبیعت هیچ آموزش و کتاب، جزوه و ماده درسی وجود ندارد هیچ امتحان و نمره‌ای در کار نیست در نتیجه رقابتی بین بچه‌ها نیست. آن‌ها به کمک هم به راه حل می‌رسند تا مشورت و همدلی را بیاموزند آن‌ها دست…
چهارشنبه, ۱۵ دی