معرفی بازی زنبورک

زنبورک یک بازی شاد و گروهی برای کودکان 4 سال به بالاست که به افزایش دقت و در نتیجه تقویت حافظه کمک می‌کند.

بازی به این صورت انجام می‌شود که روی هر زنبورک یک کندو قرار می‌گیرد و بازیکنان باید جای هر زنبورک را به خاطر بسپارند.

معرفی بازی زنبورک

کارت‌های بازی بُر خورده، وسط گذاشته می‌شود. هر بازیکن به نوبت یک کارت می‌کشد و مطابق رنگ زنبور کارت، کندویی را که فکر می‌کند زنبورک همان رنگ زیر آن است برمی دارد؛ اگر درست بگوید کندو و کارت را برای خودش نگه می‌دارد، در غیر اینصورت کارت را به زیر دسته‌ی کارت‌ها می‌گذارد.

 بین کارت‌های بازی 3 کارت کندو و 3 کارت خرس وجود دارد. اگر بازیکن کارت کندو را بکشد، یک کندو را بدون توجه به رنگ زیر آن برای خود برمی دارد و اگر کارت خرس بکشد، باید یکی از کندوهای جلوی خودش را به وسط بازی برگرداند.

 از جمله مهارت‌های دیگری که این بازی باعث پرورش آن می‌شود، می‌توان به قدرت صبر و تعامل اجتماعی هم اشاره کرد.

گروه سنی: 4 سال به بالا

گروه سنی

چهار ساله، پنج ساله، شش ساله، هفت ساله، هشت ساله، نه ساله، ده ساله، بزرگتر از ده سال

مهارت ها

تقویت حافظه کوتاه مدت، دقت و تمرکز

مقطع تحصیلی

مهد، پیش از دبستان، اول دبستان، دوم دبستان، سوم دبستان، چهارم دبستان، پنجم دبستان، ششم دبستان، راهنمایی، دبیرستان

دیگر تصاویر
Submitted by editor74 on چ., 06/16/2021 - 09:04