معرفی بازی بابابو

بازی «بابا بو» از بازی‌های تمرکزی تعادلی است و گروه سنی بالاتر از سه سال می‌توانند آن را انجام دهند.

ابزارهای بازی عبارتند از عروسک چوبی یک پدربزرگ که روی صندلی چوبی متحرک راک نشسته و قصه می‌خواند به علاوه‌ بیست مهره‌ی چوبی کوچک استوانه‌ای شکل (ده مهره کوچک و ده مهره بزرگ) که مثلا نوه‌های پدربزرگ هستند.

معرفی بازی بابابو

بازی ممکن است تک‌نفره یا گروهی (تا شش نفر) انجام شود. بازیکن یا بازیکن‌ها نوه‌ها را روی دست‌های پدربزرگ یا دسته‌های صندلی قرار می‌دهند به شکلی که تعادل عروسک حفظ شود و مهره‌ها پایین نریزند. عدم تعادل و ریختن مهره‌ها پایان بازی است.

بازی «بابا بو» در تقویت دقت و تمرکز، قدرت‌ دست‌ورزی، برانگیختن حواس تفکر استراتژیک، مهارت‌های حرکتی موثر است.

دیگر تصاویر
Submitted by editor74 on ی., 07/12/2020 - 15:33