معرفی بازی بازی لگو اسکیمو کوله‌ای

بازی لگو‌ اسکیمو کوله‌ای در واقع بازی لگوسازی‌ است که یکی از بازی‌های پرسابقه برای کودکان است و در سنین مختلف کاربرد دارد.

کودک می‌تواند با چیدن قطعات روی هم و در واقع نصب‌ آن‌ها به یکدیگر مسیری منطقی را طی کند و شکل‌های مختلفی را بسازد. در واقع ضمن آشنایی با مفاهیمی چون ارتفاع، حجم و سطح، ذهن خود را به کار بگیرد و چه مطابق با الگویی واضح و چه آزادانه و با استفاده از تخیل و خلاقیت خود شکلی را ایجاد کند.

معرفی بازی بازی لگو اسکیمو کوله‌ای

بازی لگو اسکیمو کوله‌ای به نسبت قطعه‌های درشتی دارد و برای کودکان در سنین پایین‌تر هم مناسب است. تمامی قطعه‌های در کوله‌ای منحنی شبیه به خانه‌ی اسکیموها جای داده شده‌اند و به نظر می‌رسد انتخاب اسم هم به همین دلیل باشد.

این بازی می‌تواند در تقویت مهارت‌هایی چون هوش دیداری-فضایی، دقت و تمرکز، حل مسئله، خلاقیت و تخیل موثر باشد.

دیگر تصاویر
Submitted by editor74 on چ., 06/03/2020 - 16:05