معرفی بازی دالی توپه

بازی دالی‌توپه درواقع دستگاهی است که برای رده‌ی سنی یک تا سه سال طراحی شده است.

دستگاهی رنگارنگ که شامل بخش‌های پنهان و پیداست و چهار توپ صدادار جغجغه‌ای که قرار است به خواست کودک در این دستگاه حرکت کنند.

معرفی بازی دالی توپه

روی سطح بالایی دستگاه چهار روزن هم‌رنگ و هم‌اندازه‌ی توپ‌ها قرار دارد. کودک مطابق و هماهنگ با رنگ‌ها توپ‌ها را روی روزن‌ها می‌چیند. سپس چکش پلاستیکی که در کناره‌ی دستگاه جا دارد، برمی‌دارد و به هریک از آنها ضربه می‌زند. توپ‌ها از حلقه‌ی روزن‌ها آزاد می‌شوند و روی سرسره‌ها غلت می‌خورند و پایین می‌آیند و در نهایت روی سطح پایینی دستگاه ثابت می‌مانند و بازی می‌تواند دوباره از نو آغاز شود.

از آنجا که کودک تا هجده‌ماهگی پایداری شی‌ء را متوجه می‌شود و می‌آموزد، پنهان و پیدا بودن توپ‌ها در مسیر حرکت او را جذب می‌کند ضمن اینکه ضربه‌زدن به توپ‌ها می‌تواند در  این سن برای او جذاب و سرگرم‌کننده باشد.

بازی دالی‌توپه برای آموزش رنگ‌ها و تقویت مهارت حرکت دست کودک نیز کاربرد دارد.

دیگر تصاویر
Submitted by editor74 on چ., 06/03/2020 - 15:57