مدرسه طبیعت کاوی کُنج (خراسان رضوی)

مدرسه طبیعت کاوی کُنج (خراسان رضوی)

معرفی:

مدرسه طبیعت کاوی کنج اولین مدرسه طبیعت تأسیس شده در کشور است که در دی ماه ۱۳۹۳ در شهر مهشد افتتاح شد.

مدرسه طبیعت برخاسته از نیاز امروز و اندیشه‌ای برای فرداست. این مفهوم برای پاسخ به یک ضرورت شکل گرفته است: ضرورت تجربه مستقیم، ملموس و مداوم طبیعت برای کودکان؛ حقی که کودکان بیش از هر زمان دیگر از آن محروم مانده‌اند. تحقق این ایده ابتدا با مجموعه سفرهایی به نام سفرهای آقای کرم شروع شد.

در این سفرها کودکان همراه با والدینشان به بیرون شهر برده می‌شدند. بچه‌ها مجال کشف و تخیل آزادانه در طبیعت را می‌یافتند، حشرات را از نزدیک لمس می‌کردند، به مزرعه‌ها سر می‌زدند و بوته‌های صیفی‌جات را می‌دیدند و می‌چیدند. پس از یکسال تجربه سفر، ضرورت برقراری ارتباط بیشتر و مستمرتر بچه‌ها بیش از پیش عیان گردید و نیازمند یک مکان ثابت در نزدیکی شهر بودیم تا بتوانیم این امر را تحقق بخشیم. اکنون مدرسه طبیعت کاوی‌کنج چنین مکانی است.

هم‌اکنون کاوی‌کنج با کار داوطلبانه یا بخشی داوطلبانه علاقه‌مندان و خیرین نواندیش در حال پیش بردن این حرکت اجتماعی است.

آدرس سایت مدرسه طبیعت کاوی کنج

آدرس کانال تلگرام مدرسه طبیعت کاوی کنج

نشانی: مشهد. آزادی ۱۰۹٫ پلاک ۹

شماره تماس: ۳۶۶۵۱۹۵۹-۰۵۱ / ۰۹۱۵۰۶۰۲۶۲۳

kavikonj@gmail.com

راهنما

عضویت در کانال تلگرام