آموزش و پرورش فرهنگ ها و جوامع

آموزش و پرورش فرهنگ ها و جوامع
درباره کتاب

اثر حاضر جلد نخست پژوهشی‌ است‌ که‌ در واحد آموزش‌ و تحقیق‌ علوم‌ تربیتی‌ دانشگاه‌ پاریس‌ شروع‌ شده‌ است‌. این‌ کتاب‌ طرح مساله و الگوی‌ عمومی‌ تحلیل ‌این‌ پژوهش‌ را معرفی‌ می‌کند و که جلدهای‌ بعدی‌ در مطالعه‌ اصلی‌ترین‌ انواع ‌جوامع‌ تاریخی‌ به کار بسته‌ خواهد شد و هدف‌ آن‌ ارایه نظریه‌‌ عمومی‌ آموزش‌ و پرورش‌ است‌.

این کتاب دو بخش دارد. از فصول بخش نخست می‌توان به نظریه و مفاهیم، کلیت و پیچیدگی، فهم و توضیح و محیط طبیعی، اشاره کرد. مباحثی مانند مردم و زبان‌ها، محیط طبیعی، نظام تولیدی، افکار و ارزش‌ها، نقش شخصیت‌ها، ساختارها و جنبش‌های اجتماعی ـ سیاسی و روابط بین‌المللی، از فصول بخش دوم کتاب‌اند. کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان کتاب مبنایی ترجمه شده است.

cheap nike free run 5.‎0

راهنما

عضویت در کانال تلگرام