آموزش مفاهیم به کودکان، مفاهیم مربوط به محیط فیزیکی

آب

پروژهٔ اول: آب در زمین

در این پروژه کودک با آب آشنا می‌شود و با او در این مورد گفت و گو می‌کنیم.کودک باید بداند همه جانداران به آب نیازمندند. آبی که انسان برای مصارف خوراکی استفاده می‌کند باید تصفیه شده و بدون میکروب باشد.

صحبت راجع به حیوانات آبزی

موارد استفاده از آب

چرا باید در مصرف آب صرفه جویی کرد؟

آب چه گونه به وجود می‌آید؟

چرخه آب چیست؟

گرمای خورشید

آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها ---- تبدیل به بخار ----- ابر ----- سرما ------ باران ----- آب رودخانه‌ها و ...

چرخه آب به ادامه زندگی کمک می‌کند.

کودک تجاربش را در مورد آب بگوید.

حیوانات آبزی را نام ببرد و تصاویر آن‌ها را رنگ کند.

از کودک بپرسد برای رشد گیاه و انسان کدام آب بهتر است؟ آب نمک یا آب معمولی؟

کودک ساحل و دریا را نقاشی کند و به او راهنمایی کنید می‌تواند از دانه‌های ماسه و شن استفاده کند.

کودک به این سؤالات پاسخ دهد:

اگر انسان و جانوران آب نخورند چه می‌شود؟ چند وسیلهٔ نقلیه که روی آب حرکت می‌کند را نام ببرید؟

اگر در زمین آب نبود چه می‌شد؟ نام رود محل زندگی شما چیست؟

آیا هر آبی قابل خوردن است؟ چند ورزش آبی نام ببرید؟

گیاه

پرژوه دوم: گیاه در زمین

در این پروژه کودک با گیاه و اجزای آن و نقش آن در زمین آشنا می‌شود و با او در این مورد گفتگو می‌کنیم.از کودک بخواهید نظر و تجربه‌اش را دربارهٔ گیاه بگوید و شکل گیاه را رنگ کند.

سه دایره و چهارگوش برای کودک بکشید و از کودک بخواهید در هر یک از آن‌ها یک گلدان بکشد و در هر دایره یکی از چیزهایی را که گیاه برای رشد به آن نیازمند است بکشد (گیاه به آب، هوا، نور خورشید و خاک نیازمند است) از کودک بخواهید در چهارگوش یکی از چیزهایی را که هم برای رشد گیاه و هم انسان لازم است را بکشد. (هدف از این کار پیش بینی، فرضیه سازی، الگوسازی و کاربرد آن و استنتاج است.)

تصاویر گوناگونی از ریشهٔ گیاهان به کودک ارائه دهید.

تصاویر گوناگونی از ساقهٔ گیاهان به کودک ارائه دهید.

تصاویر گوناگونی از برگ‌های گیاهان به کودک ارائه دهید.

در مورد فواید گیاهان با کودک صحبت کنید.

از کودک بخواهید تجارب و نظراتش را از گندم تا نان و مشاغل مربوط به آن‌ها مثل کشاورز، آسیابان و نانوا بگوید.

در مورد انواع نان با کودک صحبت کنید.

از کودک بخواهید تجارب و نظراتش را در مورد وضع درختان در هر فصل بگوید. در مورد جنگل و دشت صحبت کند و کودک نقاشی از جنگل بکشد.

کودک به این سؤالات پاسخ دهد:

آیا گیاه رشد می‌کند؟ چه گونه؟ نام گلی را که دوست داری نام ببر؟

اگر گیاه نبود چه می‌شد؟ نام یک درخت میوه دار را که دوست داری بگو؟

یک غذا که با گیاه درست می‌شود را نام ببر؟

یک ساز که با گیاه درست می‌شود را نام ببر؟

نام یک گل که در خانه داری بگو؟

خاک

پروژهٔ سوم: خاک در زمین

در این پروژه کودک باخاک در زمین و یکی از منابع زمین یعنی خاک آشنا می‌شود و با او در این مورد گفتگو می‌کنیم و او را با بیابان، خاک، کویر و ... آشنا می‌کنیم.

کودک باید بداند که خاک انواع گوناگون دارد. خاک رس، ماسه ای، برگ و

از خاک‌ها استفاده‌های زیادی می‌شود مثل ظروف سفالی، دیوارهای گلی، کوره‌های آجرپزی و ...

بعضی از حیوانات در خاک زندگی می‌کنند مثل کرم و

جستجو کنید در خاک چه حیواناتی زندگی می‌کنند؟

کودک آزمایش انجام دهد:

کودک به این سؤالات پاسخ دهد:

از خاک چه استفاده‌هایی می‌کنیم؟

خاک‌ها چه رنگ‌هایی دارند؟

چه چیزهایی داخل خاک رشد می‌کنند که ما آن‌ها را می‌خوریم؟

چه کار کنیم تا خاک از بین نرود؟

چند گیاه نام ببرید که نام زمین را همراه داشته باشند؟

سنگ و کوه

پرژوهٔ چهارم: سنگ و کوه در زمین:

کودک با انجام این پروژه با سنگ کوهستان آشنا می‌شود.

کودک سنگ‌های مختلفی را پیدا کند. با آن‌ها شکل‌های مختلفی بسازد.

موارد استفاده از سنگ‌ها را کودک باید نام ببرد.

در راه خانه تا کلاس کودک به اطراف توجه کند و ببیند در چه جاهایی سنگ به کار رفته است.

از کودک بخواهید سنگ‌های نرم را از زبر جدا کند و آن‌ها را زیر کاغذ بگذارد و با مداد شمعی روی کاغذ بکشد و نمونه سنگ را زیر آن بچسباند.

کودک به سؤالات زیر پاسخ دهد:

نام نزدیک‌ترین کوه به خانه شما چیست؟

چند ورزش را که در کوه انجام می‌شود نام ببرید؟

موارد استفاده از سنگ‌ها؟

آیا در ساختمان خانه شما سنگ به کار رفته است؟

جانداران

پروژهٔ پنجم: جانداران در زمین:

کودک در این پروژه با نقش جانداران آشنا می‌شود. در مورد شکل، حرکت، صدا و...

در مورد جانداران گیاه خوار و گوشت خوار صحبت کنید.

در مورد محل سکونت جانداران صحبت کنید.

در مورد مهاجرت حیوانات صحبت کنید.

دربارهٔ فوائد جانداران صحبت کنید.

از کودک بخواهید تصویر حیوانی را که دوست دارند و حیوانی را که از آن می‌ترسد نقاشی کنند یا عکس آن را بچسبانند.

کودک به سؤالات زیر پاسخ دهد:

حیوانی که صحبت می‌کند چه نام دارد؟ چند حیوان گیاه خوار نام ببر؟

حیوانی که در لاکش زندگی می‌کند چه نام دارد؟ چند حیوان گوشت خوار نام ببر؟

حیوانی که شب بیدار و روز خواب است چه نام دارد؟ حیوانات وحشی در کجا زندگی می‌کنند؟

حیواناتی که اصلاً دست و پا ندارند؟ حیوانات اهلی در کجا زندگی می‌کنند؟

حشرات چند دست و پا دارند؟ بزرگ‌ترین جاندار روی زمین کدام است؟

انسان

پروژهٔ ششم: انسان در زمین:

کودک این گونه با نقش انسان در کره زمین آشنا می‌شود.

از کودک بپرسید چرا به انسان موجود زنده می گویند؟

به غیر از انسان چند موجود زنده نام ببرید؟

با کودک در مورد نیازهای انسان صحبت کنید؟

با کودک در مورد اعضای بدن انسان صحبت کنید؟

با کودک در مورد مشاغل انسان صحبت کنید؟

با کودک در مورد خواب و غذای انسان صحبت کنید؟

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on چ., 06/24/2015 - 10:38