مزرعه ماز

این ماز چوبی نوآورانه شامل ۹ قطعه می باشد که می توانند حرکت کنند. قطعات کشویی منحصر به فرد طراحی شده حرکت آزادانه در سراسر پازل دارند اما نمی توان آن ها را برداشت و جدا کرد.

 این بازی افزار برای هماهنگی دست و چشم و مهارت های حرکتی کودک مناسب است.

ابعاد این بازی افزار ۲٫۵ × ۲۵ × ۳۳٫۵ سانتی متر است.

این بازی افزار برای کودکان ۲ تا ۶ سال مناسب است.

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on چ., 12/25/2013 - 09:07