پازل خرگوشی حیوان در حیوان

این پازل چوبی از ۱۵ قطعه متفاوت تشکیل شده است که هرکدام از این قطعه ها به شکل حیوانی خاص هستند و با کامل شدن این پازل در کل یک خرگوش درست می شود.

این تنها یک پازل نیست بلکه کودک باید بتواند این حیوان ها را شناسایی کند و اسم درست آن ها را بگوید.

شناخت شکل پیش شرط لازم برای یادگیری الفبا و یادگیری خواندن است.

اندازه این پازل ۲۸x۲۸ سانتیمتر است.

این بازی افزار برای کودکان ۳ تا ۸ سال مناسب است.

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on ی., 12/22/2013 - 16:03