معرفی پازل هوش 25 قطعه حیوانات

در پازل هوش 25 قطعه حیوانات هر ستون و هر ردیف الگوی خاصی را نشان می‌دهند و کودک شما می‌تواند با دیدن این الگوها، قطعات را در کنار هم قرار دهد.

برای استفاده از «پازل چوبی هوش» دو روش وجود دارد:

روش اول:

  • تکه‌های پازل را به هم بریزید.
  • کودک بر اساس رنگ، تکه‌ها را جدا کند.
  • با توجه به شکل نمونه در سمت چپ پازل به ترتیب رنگ، ستون‌ها را بچینید.
  • پیشنهاد می‌شود به ترتیب رنگ از صورتی شروع کنید.
  • برای اجرای بهتر بازی ابتدا با همکاری فرزندتان بازی را انجام دهید تا با منطق آن آشنا شود.

روش دوم:

  • بعد از تکمیل شدن پازل چند قطعه از پازل را به صورتی که کودک نبیند، آنها را جابجا کنید و از او بخواهید تا اشتباه پازل را پیدا کند.

مزایای بازی:

  • افزایش دقت و تمرکز کودکان
  • افزایش نظم ذهنی کودکان

آشنایی با حیوانات و خصوصیات آ‌ن‌ها

گروه سنی: 4 تا 6 سال

Submitted by editor74 on س., 06/15/2021 - 07:09