معرفی پازل هوش 16 قطعه اشکال هندسی

معرفی پازل هوش 16 قطعه اشکال هندسی هر ستون و هر ردیف الگوی خاصی را نشان می‌دهند و کودک شما می‌تواند با دیدن این الگوها، قطعات را در کنار هم قرار دهد.

هدف از این بازی شناخت رنگ‌ها، اشکال، افزایش دقت و توجه به جزئیات می‌باشد.

برای استفاده از «پازل چوبی هوش» دو روش وجود دارد:

روش اول:

  • تکه‌های پازل را به هم بریزید.
  • هدف بازی ابتدا آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها و سپس تمرکز در چیدن ترتیب قرار گیری اشکال طبق الگو است.
  • با توجه به شکل نمونه در سمت چپ پازل از کودک بخواهید در هر ردیف ترکیبی از دو شکل ستون سمت چپ نمونه و ردیف پایین را قرار دهد.
  • برای اجرای بهتر بازی ابتدا با همکاری فرزندتان بازی را انجام دهید تا با منطق آن آشنا شود.

روش دوم:

  • بعد از تکمیل شدن پازل چند قطعه از پازل را به صورتی که کودک نبیند آن‌ها را جابجا کنید و از او بخواهید تا اشتباه پازل را پیدا کند.

مزایای بازی:

  • افزایش دقت و تمرکز کودکان
  • افزایش نظم ذهنی کودکان
  • افزایش هماهنگی چشم و دست

گروه سنی: 3 تا 5 سال

Submitted by editor74 on ش., 08/21/2021 - 07:46