معرفی مکعب سیاه و سفید

«مکعب سیاه و سفید» افزاری بسیار مناسب برای برانگیختن حس دیداری نوزادان به ویژه در ماه‌های نخست تولد است. پیشنهاد می‌شود که خانواده‌ها با سهیم شدن کتاب‌ها یا مکعب‌های تصویری سیاه و سفید و رنگ‌های متضاد، با الگوهای گوناگون به رشد و تکامل دیداری نوزادان خود یاری رسانند.

نوزاد در ماه‌های نخست زندگی خود از رنگ‌های پیرامون، تنها سایه‌هایی تار را می‌تواند تشخیص دهد که با تحریک اعصاب چشم به تدریج سیستم دیداری او رشد می‌کند.

بهترین روش تحریک حس دیداری نوزاد استفاده از خط‌ها و طرح‌های سیاه و سفید یا رنگ‌های اصلی با کنتراست بالا است.

معرفی مکعب سیاه و سفید

پژوهشگران ثابت کرده‌اندکه این تضادهای رنگی روی شبکیه نوزاد ثبت می‌شوند و قوی‌ترین سیگنال‌ها را به مغز نوزاد می‌فرستند.

گروه سنی: نوزادان

 این محصول در شورای نظارت بر اسباب بازی ثبت شده است.

دیگر تصاویر
Submitted by editor74 on س., 09/07/2021 - 09:05